Mit kíván a ferenczvárosi szurkoló?

Csatlakozzatok közösségünkhöz, ha egyetértetek és tevékenyen támogatni tudjátok és akarjátok 12 pontunkat és alapvetéseinket:

1. Kívánjuk a rendes tagság megszerzésének egyszerűsítését.

A Ferencvárosi Torna Club alapjait azok a ferenczvárosi polgárok rakták le, akik a Clubot 1899-ben megalapították. A Fradit, mint Clubot sikeres sportolói, elkötelezett tagjai és fanatikus szurkolói tették a Kárpát-medence legnagyobb és legnépszerűbb Clubjává. A kommunizmusban módszeresen kísérelték meg felszámolni a Club tagságát, szurkolói bázisát, kirívó eset volt, mikor a legsötétebb diktatúrában, az ötvenes években a Club nevét és színeit is elvették, ezzel próbálták megtörni egyesületünk gerincét. Mára ez történelem, de a tagsági rendszert, az FTC fundamentumát a mai napig nem állították helyre, sőt, a bürokratikusan akadályozott rendes taggá válást is tovább nehezítették legutóbb, mikor az egyetlen lehetséges utat, mely az FTC Baráti Körön keresztül vezet, olyan feltételekhez kötötték, hogy gyakorlatilag lehetetlen legyen nagy számban az FTC rendes tagságát megszerezni.

Meggyőződésünk, hogy az FTC mindenkori vezetőségének egyik legfontosabb kötelessége – lenne – az egyéb bevételi források menedzselése, mint pl. szponzoráció, állami dotáció (TAO) stb. mellett a tagsági rendszer visszaállítása, építése. A tagság, ahogy azt számos jól működő példa mutatja (pl. SK Rapid Wien, FC Barcelona), mind gazdasági értelemben, mint erkölcsileg, mind széles társadalmi bázisát illetően a Club pillére lehetne és kell is legyen.

Egy jól működő tagsági rendszerben a tagok jogokkal és kötelességekkel rendelkeznek, általánosságban:

Joguk van részt venni a Club életében, joguk van az átlátható működést felügyelni, támogatni, a mindenkori vezetést a Club érdekei mentén be- és elszámoltatni, a vezetést megválasztani, és értelemszerűen jogosultak mindazon előnyöket és kedvezményeket élvezni, amelyeket most például a szurkolói kártya kedvezményrendszere biztosít.

Kötelességük a Club anyagi és erkölcsi támogatása, az éves Club tagdíj megfizetése, valamely szakosztály/ok mérkőzéseire éves bérlet vásárlása, de ezentúl is, erejükhöz mérten elvárható a Club anyagi támogatása adójuk 1%-al, a Club alapítványainak dotálása, a szakosztályok szponzorálása.

2. Nyilvános közgyűlést

A Club működésének alapvető biztosítéka az első pontban részletezett tagsági rendszeren túl az átlátható működés, mely a tagság számára elérhető legszélesebb nyilvánosságot jelenti. A közgyűlés a Club legfőbb döntéshozó szerve, így alapvető fontosságú, hogy a közgyűlés mindenkor a nyilvánosság figyelő tekintete előtt folyjon le.

3. Újra rendszeres szurkolói ankétot

A Club nem önmagáért, vezetőiért vagy valamely tisztázatlan célért létezik. Minden szakosztály megmérettetik hétről-hétre eredményei és szurkolói támogatottsága által. Így a szurkolókkal történő nyílt és őszinte kapcsolattartás elengedhetetlen, számos kommunikációs csatorna mellett ennek legalkalmasabb tere a rendszeres szurkolói ankét. A szakosztályok és a Club vezetésének a rendszeres ankétok megtartása kötelessége, ez a garantálja, hogy az évenkénti közgyűlésen túl, ahol a tagok vehetnek részt, a szurkolók is betekintést nyerjenek az egyes szakosztályok életébe, kérdezhessenek és visszajelzést kapjanak.

4. Minden fradista egyenlő, fradista fradistát nem bánthat.

A kritikán, véleményformáláson túl nincs helye verbális és fizikai erőszaknak a Fradi-családban.

5. Szurkolói etikai kódexet, szurkolóbarát pályarendszabályozást, a kötelező buszoztatás eltörlését.

Az FTC szurkolói bázisa a legnagyobb, itthon, a Kárpát-medencében és külföldön. Joggal várható el, hogy mint élenjáró klub, élen járjunk példamutatásban és viselkedésben. Szükségesnek tartjuk, hogy legyen mindenkire érvényes etikai kódex, mely a szurkolókkal egyetértésben születik, és mely alapját jelenti a Fradi-családhoz tartozásnak, vagy amely világos elvek mentén szankcionálja a szabályok megsértését. A mindenkori pályarendszabályok fő célja az elvárható viselkedési normák lefektetése, de annál nem több, nem lehet több. Az értelmetlen szabályok, így elsősorban a “buszoztatás” megszüntetését kiemelten fontosnak tartjuk.

6. A Club szimbólumait – nem kereskedelmi célból – minden fradista használhassa.

Az FTC szimbólumai adják önazonosságunk kifejezésének legegyszerűbb és legnagyszerűbb módját. Ezzel válik közösségünk a sajátunkká, ezzel tudjuk közösségeinket, az FTC-t, mint márkát tovább építeni. Ebből a közösségből, márkaépítésből egyetlen fradista sem zárható ki, természetesen ez nem vonatkozhat arra, ha valaki ezeket nem a közössége vagy az FTC építésére, hanem saját anyagi céljaira próbálja felhasználni, kereskedelmi célú felhasználásra, így a szimbólumokból a minél nagyobb gazdasági haszon termelésére kizárólag az FTC (Club és szakosztályai) jogosult és egyben köteles.

7. Az átvilágítás eredményeinek nyilvánosságra hozását.

Az elnöki ígéret ellenére mind a mai napig nem tudható, hogy a szurkolók által is finanszírozott átvilágítás milyen eredményt hozott, így nem tudható, hogy sikerült-e az FTC életéből minden csontvázat eltakarítani, a felelősök elnyerték-e méltó büntetésüket. Nincs helye “mutyiknak”, nincs szükségünk alkukra. Elképzelhetőnek tartjuk a közeljövőben újabb – pénzügyi, szervezeti, jogi – átvilágításokra lesz szükség, ezek eredménye nem lehet titkos.

8. Valódi szurkolói koordinátorokat

A szurkolók – elsősorban a B-közép, azaz a szervezett csoportok – joggal várhatják el, hogy fanatizmusuk, elsöprő támogatásuk révén bizonyos egyéni jogokkal legyenek felvértezve, meg legyen a klub kompetens vezetésével az a kapcsolatuk, amely révén a szervezett szurkolás, a szervezett szurkolók kiszolgálása a legegyszerűbben megvalósítható, és amely révén a leghatékonyabban tudnak kommunikálni a vezetéssel és természetesen szurkolótársaikkal. Így szükségesnek tartjuk, hogy a szervezett csoportok által delegált valódi szurkolói koordinátorok legyenek, és nem pedig bűnözők foglalkoztatásának egy módja legyen ez a funkció.

9. A fradizmus közös értékünk, azt senki nem sajátíthatja ki.

Sem vezető, sem szurkoló nem jogosult a Fradi értékeit és elveit elfogadó egyének kizárására a Fradi-családból. Nincs joga senkinek, hogy bármely fradistát bármely módon – pl. vénaszkenner által – diszkrimináljon.

10. Saját nevelésű játékosokat. Valós közép- és hosszútávú sportágfejlesztési stratégiát utánpótlásunk feltámasztására.

Ezen a területen számos előremutató lépés történt, elegendő csak említeni a népligeti edzőközpont rendbetételét, az infrastruktúra mellett azonban szellemiekben is létfontosságú az építkezés. Számos lépést meg lehetne, meg kell tenni, így például szükségesnek tartjuk, hogy legyen kárpát-medencei utánpótlás megfigyelőhálózatunk, és olyan társklubok és iskolák minél nagyobb számban, ahol az FTC támogatása, iránymutatása és felügyelete mellett képezik az utánpótlást a különböző szakosztályaink számára. Szükséges lenne az adott sportágak legmodernebb és legjobb gyakorlata szerinti, az egységes “Fradi-stílus” és edzésmódszerek alkalmazása révén megvalósuló utánpótlásképzés.

11. A kitiltások felfüggesztését.

Mindaddig, amíg nincs világos szabály- és szankciórendszer kialakítva (lásd. szurkolói etikai kódex és szurkolóbarát pályarendszabályok), addig a nem erőszakos cselekmények alapján kirótt kitiltásoknak nincs helye és indoka.

12. A Fradi-család újraegyesítését

A Fradi-család egysége mindannyiunk közös érdeke, azt szétszakítani, bármely eszközzel a szurkolókat megosztani nem szabad. A jelenlegi helyzet méltatlan és sürgős megoldásra vár.

Bárki, aki a fentiekkel egyetért, és szeretne csatlakozni hozzánk az megteheti.

Kérjük, jelezz emailben az info@ckozep.hu címünkre, vagy a Facebook oldalunkon privát üzenetben. 

 • dolce

  8. Szükség van Végelre, Luckyra stb. Ilyen buszhálózatot megtermteni, ilyen videókat legyártani nem mindennapi teljesítmény. Illetve a régi sas is nagyon lelkes, neki egy kis ráncfelvarrás kellett volna maximum. Az ilyen embereket meg kéne becsülni

  • sztaking

   van egy bajuk ami drágajóelnökurunknál megbocsáthatatlan,mint a Tábornak is,FÜGGETLENEK-tőle!

   • csibészke

    Ez a legnagyobb igazság!

  • Ewok

   Lucky távozása azért elég beszédes volt hisz ő maga mondott fel, és nem kirúgták. Kis dolognak tűnhet, pedig pont ez mutatja hogy milyen bajok vannak jelenleg a Ferencvárosnál.

 • Franz Kiss

  Kubatov pénzügyileg elég jól irányítja a Fradit, de sajnos gyűlöli a másképpen gondolkodókat, és nem kellene nyalnia a hazug cigány főnökének a fenekét.

 • Pingback: Egységben az Erő? | Ferenczvárosi C-közép()

 • sztaking

  Ideje van a 72-órás takarodási határidőmet fölvenni a pontok közé! különben dühbe jövök 🙂

 • sztaking

  Kívánjuk a területünk viaszadását,a körút és az üllői út sarkán,méltó helyen Albert Stadion emelését!!!a jelenlegi száróscsirke fészkét magenta lila perverz gruppenkupi méltó helyére emelését,bemelegítőpályának !!! Rendes Ferencvárosi Szentélyt a méltó helyére!!!

 • Pingback: Az FTC Baráti Kör szerint nem árt tudni? | Ferenczvárosi C-közép()

 • Nationalelf

  Bravó, bravó, bravó! Taps, taps, taps! Gratulálok! Ja, és KÖSZÖNÖM!

  • sztaking

   lefordítanád,Mi egyszerű Ferencvárosi flaszterparasztok nem értjük elméd fényességét?

   • Nationalelf

    Majd megtudod, ha idősebb leszel!

    • sztaking

     Bocsi nem biztos,hogy megélem,ha lehetne ,már most felvilágosítanál?

     • Nationalelf
     • dolce

      jaja nagyon vicces az üllöi fradimob összeborulás és hogy srk szavait isszátok

     • Nationalelf

      Ja, legyen inkább elleségeskedés a végtelenkedésig! Egy normális ember számára ez vállalhatatlan. Ha valakinek jó, hogy meg különböztetik a Fradistákat, hát legyen, de legalább ne tegyen keresztbe, ott ahol egyezségre törekednek!

     • dolce

      Hát azt sem a cközép kezdte, okozta: sokkal inkább a fidesz és kubi, no meg a marakodás a szekuért.

     • sztaking

      A Tábor Vezetője Ádám és most nyugodtan írom le és döntését Én és KisFiam kötelezőnek ismerjük el.

     • dolce

      Én Nyilasival lennék így, ha végre a sarkára állna és megkapná kubi posztját

     • sztaking

      Az más,Ő szakmai igazgató lehetne.

     • Nationalelf

      Nyilasinak most volt egy remek ötlete az BMLSZ-ben! Ja, nem!

     • dolce

      mi?

     • Nationalelf

      A fizetési sapka! :’D

     • dolce

      az tényleg az, ezért fizetni se kéne, hogy a kapus telibe lője a csatárt

     • sztaking

      kedvenc sportomnál ez bevált,az amifociban,de itt a maffiánál ez nem megvalósítható.

     • dolce

      zsebbe fizetnének a szimák, lőrincek

     • Nationalelf

      Csak, hogy ezt egész Európában kellene bevezetni, nem pedig csak nálunk, ha ez lesz, tuti nem fog csoportkörbe jutni innentől kezdve egyik magyar csapat sem, még azt a minimális esélyünket is elvszítenénk ami most meg van, a 8% helyett lenne csak 0,000001%, mert ha fizetés szempontjából sem leszünk vonzóak akkor tényleg a béka segge alatt lesz a színvonal, és óriásit tévedsz, hogyha azt hiszed, hogy ezt meglehetne oldani az amúgyis európától évtizedekkel lemaradt utánpótlásunkkal. Ha most felhoznánk az utánpótlásképzést európai színvonalra akkor is még legalább 10 évet kéne várnuk, hogy lássuk ténylegesen az eredményét.

     • sztaking

      Egyetértünk, ezer éve vissza kéne állítani a középeu ligát … a sapkával együtt..

     • sztaking

      nincs más esély.mindenki tudja előre a biszembaszom 4 legjobbját,mindig…

     • Nationalelf

      Ha nem érted magadra vess!

     • dolce

      kevés hubert olvasok mostanában mióta kibasztak

     • Nationalelf

      Annál több c-középet. 🙂

     • sztaking

      menjen inkább drágajóelnökurunk és dolly a nationalelfbe ,hagy tapasztalják meg ott is a profizmust.

     • Nationalelf

      Lenne is mit megtapasztalniuk, de már Dolly volt a Dortmundnál és a Hamburgnál is.

     • sztaking

      Örülnék ha minél hamarabb ismét ott kamatoztatná képességeit.

     • Nationalelf

      Igen, én is visszasírom Prukit.

     • sztaking

      Én Ricardóra gondoltam,mikor edzésén többen voltunk ,mint most vannak a bajnokin

     • Nationalelf

      Ja, embernek nagyszerű volt és tetszett, hogy kiállt értünk, szurkolókért, de szakmailag elég gyenge volt. Én kedvelem Dollt is és bevallom az is tetszik, hogy ezekbe a dolgokba nem ártja bele magát, hanem csak a csapattal és a munkájával foglalkozik.

     • sztaking

      Hát nem úgy tűnt akkoriban.dollynak meg sok sikert máshol!

     • Nationalelf

      Az látszott akkoriban is, főleg azután, hogy megérkezett Doll. Jóval eredményesebbek voltunk ugyanazzal a kerettel Doll keze alatt, mint Moniz keze alatt. Ezt te sem vitathatod.

     • sztaking

      Ez nem igaz,mikor eredményes a Ferencváros? Mikor leverjük a steauát,megbaxuk a 10 szeres költségvetésű Kijevet,,vagy a bajnokságában 8, Zselótól szopunk,gól nélkül? érdekes kérdés,még a Tanár Úrral is mentünk két menetet..

     • Nationalelf

      Dollal is a másodikból estünk ki. A 2004/05-ös szezonig visszamenőleg 2 körtől nem mentünk többet az európai kupasorozatokban. :/ Egyébként szép dolog, hogy így emlékszel pár szaros barátságos meccsre. 😀

     • sztaking

      Akkoriban voltunk az Aszód FC elleni gála meccsen is Sherlock kollégával.Változik a világ,ez a modern fútból.Mostanában már csak Csepelre járok bár Peti kolléga is ott volt.

     • dolce

      ez most jogos, huszadrangú kérdés az edző személye. Moniz és Doll kábé egy polcon van más-más erősségekkel, de nyáron már villantania kellene

     • sztaking

      bocsáss meg dolly erősségét Én csak erős opportunizmusában látom ,ndk-ás stázis csapatban töltött múltja miatt tudja mi a dörgés.

     • dolce

      megbocsátok:) mostanában tényleg fakulóban az erősségei. de el kell ismerni, hogy abban igazat szólt, hogy elég lényegtelenek ezek a barimeccsek, idén a hajdukot vertük, az se nagyon érdekel senkit.

     • sztaking

      Hát igen de ha minden a pénzről szól,nekik a harmada költségvetésük sincs,bár a Torcidának lájkolója vagyok.

     • sztaking

      Ha valaki járt dalmáciában,tudja mennyire átitatja a gyerekeket is a Torcida,érezni lehet..

     • sztaking
     • Nationalelf

      Ahogy gondolod. Én nem vagyok ezen a véleményen.

     • dolce

      Melyikre mondasz igent?

     • Nationalelf

      Egyikre sem mondok igen, de nemet sem. 🙂 Tőlem mind maradhat, személy szerint nekem még egyik sem ártott.

     • sztaking

      Nyertünk,csak idő ,kérdése,még bánki erik elhalászhatja a sportminiszter posztot,de drágajóelnökurunktól sajnos búcsút kell vennünk…ha komoly Fradi-táborral foglalkozó cikket akarsz jelezni,legyen alatta Ádám ellenjegyzése,mint A Vezetőé.

     • Nationalelf

      Nem fog lemondani. :/

     • sztaking

      Kiveszik

     • Nationalelf

      Kik?

     • sztaking

      Többesszám téves volt,Viktor…már neki is kínos.

     • sztaking

      máshol nevelkedtél 🙂

     • Nationalelf

      Máshonnan még nem tiltottak ki. 🙂 Még innen sem eddig. 😀

     • sztaking

      mert nincs önálló véleményed? ,innen meg nem fognak míg nem gyalázkodsz.

     • Nationalelf

      Nincs. Azt hittem a cikk megosztása is már felér a gyalazkodással. 🙂

     • sztaking

      Ugyan,komoly vélemény Ádámtól jöhet,más nem kompetens!

     • dolce

      azért nagyon vicces amikor valaki pont az üllőiről jön ide eljátszani a nagy halált, meg hogy itt mekkora cenzúra van. a 12 pont miért hülyeség szerinted, azt azért elcsíptem, hogy kinevetted

     • sztaking

      próbálkozott,de kevés hozzá a műveltsége,hogy érdemi legyen 🙂

     • dolce

      amúgy én csípem lehet vele is jót társalogni. bár ezzel az úgy sem értem dologgal most megint lehúzza magát

     • sztaking

      Nekem meg a türelmem köztudott. 🙂

     • Nationalelf

      Van pár dolog ami számomra érthetetlen. De ezeket úgy sem értenéd meg, ahogy én sem értem meg, hogy tudsz azonosulni ezzel.

     • sztaking

      Kicsit olvasgass az segít,talán a klasszikusok közt?

     • Nationalelf

      Tudod mi a baj a klasszikusokkal?

     • sztaking

      Persze, drágák 🙂

     • Nationalelf

      És a múltról szólnak, amire jó visszagondolni, nosztalgiázni, de nem abban kell keresni a megoldást.

     • sztaking

      Pedig a hagyományok a legfontosabbak!

     • Nationalelf

      A hagyományok sem ugyanazok, mint pl 50 éve voltak, változnak azok is.

     • sztaking

      Hát ez antagonisztikus ellentét ,kedves Elf.

     • Nationalelf

      Lehet, de így van. 😀 Régen a karácsonyt sem úgy ünnepelték, mint ma. Mégis hagyomány megünnepelni.

     • sztaking

      Kicsit messzire mentünk,tetszett a Torcida?

     • dolce

      Ha számodra érthetetlen, akkor miért én nem értem?
      Picit eltávolodva én kb ezt látom, pedig nem én írtam
      http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=139014641&t=9018131

     • Nationalelf

      Értem én ezt a véleményt és el is fogadom. De engem egy elnök hülyesége nem tudna megakadályozni, hogy a szeretett csapatom mellett álljak és buzdítsam őket a lelátóról. Én ezt a véleményt osztom. Ennyi.

     • Nationalelf

      Égyébként hol írtam, hogy nagy cenzúra van itt? Nem írtam, csak gondoltam, nem igazán veszik jónéven a szerkik, ha egy ilyen hangvételű róluk szóló cikket osztok meg. Ennyi.

     • sztaking

      ugyanezt mondta a kolléga…

 • sztaking

  Kívánjuk a területünk viaszadását,a körút és az üllői út sarkán,méltó helyen Albert Stadion emelését!!!

  • sztaking

   Rendes Ferencvárosi Szentélyt a méltó helyére!!!

 • andris89

  fentebb felsoroltak egyébként egytől egyig olyan intézkedések, amelyeket egy magát polgárinak valló pártból érkező elnöknek bátran fel kellene vállalnia, ehelyett gyakorlatilag mindennek az ellenkezőjét teszi, ami viszont egy hithű komcsira vall.

 • Scenkhyalfi

  A klubtagság vótmá (én is voltam tag és csak fizetési jogkörrel bírtam, sarkítva), értelme meg nulla a joggyakorlás megfelelő biztosítékai nélkül. De amúgy egyetértek, csak baxogatás nélküli szurkoló szeretnék lenni.