Mit kíván a ferenczvárosi szurkoló?

Csatlakozzatok közösségünkhöz, ha egyetértetek és tevékenyen támogatni tudjátok és akarjátok 12 pontunkat és alapvetéseinket:

1. Kívánjuk a rendes tagság megszerzésének egyszerűsítését.

A Ferencvárosi Torna Club alapjait azok a ferenczvárosi polgárok rakták le, akik a Clubot 1899-ben megalapították. A Fradit, mint Clubot sikeres sportolói, elkötelezett tagjai és fanatikus szurkolói tették a Kárpát-medence legnagyobb és legnépszerűbb Clubjává. A kommunizmusban módszeresen kísérelték meg felszámolni a Club tagságát, szurkolói bázisát, kirívó eset volt, mikor a legsötétebb diktatúrában, az ötvenes években a Club nevét és színeit is elvették, ezzel próbálták megtörni egyesületünk gerincét. Mára ez történelem, de a tagsági rendszert, az FTC fundamentumát a mai napig nem állították helyre, sőt, a bürokratikusan akadályozott rendes taggá válást is tovább nehezítették legutóbb, mikor az egyetlen lehetséges utat, mely az FTC Baráti Körön keresztül vezet, olyan feltételekhez kötötték, hogy gyakorlatilag lehetetlen legyen nagy számban az FTC rendes tagságát megszerezni.

Meggyőződésünk, hogy az FTC mindenkori vezetőségének egyik legfontosabb kötelessége – lenne – az egyéb bevételi források menedzselése, mint pl. szponzoráció, állami dotáció (TAO) stb. mellett a tagsági rendszer visszaállítása, építése. A tagság, ahogy azt számos jól működő példa mutatja (pl. SK Rapid Wien, FC Barcelona), mind gazdasági értelemben, mint erkölcsileg, mind széles társadalmi bázisát illetően a Club pillére lehetne és kell is legyen.

Egy jól működő tagsági rendszerben a tagok jogokkal és kötelességekkel rendelkeznek, általánosságban:

Joguk van részt venni a Club életében, joguk van az átlátható működést felügyelni, támogatni, a mindenkori vezetést a Club érdekei mentén be- és elszámoltatni, a vezetést megválasztani, és értelemszerűen jogosultak mindazon előnyöket és kedvezményeket élvezni, amelyeket most például a szurkolói kártya kedvezményrendszere biztosít.

Kötelességük a Club anyagi és erkölcsi támogatása, az éves Club tagdíj megfizetése, valamely szakosztály/ok mérkőzéseire éves bérlet vásárlása, de ezentúl is, erejükhöz mérten elvárható a Club anyagi támogatása adójuk 1%-al, a Club alapítványainak dotálása, a szakosztályok szponzorálása.

2. Nyilvános közgyűlést

A Club működésének alapvető biztosítéka az első pontban részletezett tagsági rendszeren túl az átlátható működés, mely a tagság számára elérhető legszélesebb nyilvánosságot jelenti. A közgyűlés a Club legfőbb döntéshozó szerve, így alapvető fontosságú, hogy a közgyűlés mindenkor a nyilvánosság figyelő tekintete előtt folyjon le.

3. Újra rendszeres szurkolói ankétot

A Club nem önmagáért, vezetőiért vagy valamely tisztázatlan célért létezik. Minden szakosztály megmérettetik hétről-hétre eredményei és szurkolói támogatottsága által. Így a szurkolókkal történő nyílt és őszinte kapcsolattartás elengedhetetlen, számos kommunikációs csatorna mellett ennek legalkalmasabb tere a rendszeres szurkolói ankét. A szakosztályok és a Club vezetésének a rendszeres ankétok megtartása kötelessége, ez a garantálja, hogy az évenkénti közgyűlésen túl, ahol a tagok vehetnek részt, a szurkolók is betekintést nyerjenek az egyes szakosztályok életébe, kérdezhessenek és visszajelzést kapjanak.

4. Minden fradista egyenlő, fradista fradistát nem bánthat.

A kritikán, véleményformáláson túl nincs helye verbális és fizikai erőszaknak a Fradi-családban.

5. Szurkolói etikai kódexet, szurkolóbarát pályarendszabályozást, a kötelező buszoztatás eltörlését.

Az FTC szurkolói bázisa a legnagyobb, itthon, a Kárpát-medencében és külföldön. Joggal várható el, hogy mint élenjáró klub, élen járjunk példamutatásban és viselkedésben. Szükségesnek tartjuk, hogy legyen mindenkire érvényes etikai kódex, mely a szurkolókkal egyetértésben születik, és mely alapját jelenti a Fradi-családhoz tartozásnak, vagy amely világos elvek mentén szankcionálja a szabályok megsértését. A mindenkori pályarendszabályok fő célja az elvárható viselkedési normák lefektetése, de annál nem több, nem lehet több. Az értelmetlen szabályok, így elsősorban a “buszoztatás” megszüntetését kiemelten fontosnak tartjuk.

6. A Club szimbólumait – nem kereskedelmi célból – minden fradista használhassa.

Az FTC szimbólumai adják önazonosságunk kifejezésének legegyszerűbb és legnagyszerűbb módját. Ezzel válik közösségünk a sajátunkká, ezzel tudjuk közösségeinket, az FTC-t, mint márkát tovább építeni. Ebből a közösségből, márkaépítésből egyetlen fradista sem zárható ki, természetesen ez nem vonatkozhat arra, ha valaki ezeket nem a közössége vagy az FTC építésére, hanem saját anyagi céljaira próbálja felhasználni, kereskedelmi célú felhasználásra, így a szimbólumokból a minél nagyobb gazdasági haszon termelésére kizárólag az FTC (Club és szakosztályai) jogosult és egyben köteles.

7. Az átvilágítás eredményeinek nyilvánosságra hozását.

Az elnöki ígéret ellenére mind a mai napig nem tudható, hogy a szurkolók által is finanszírozott átvilágítás milyen eredményt hozott, így nem tudható, hogy sikerült-e az FTC életéből minden csontvázat eltakarítani, a felelősök elnyerték-e méltó büntetésüket. Nincs helye “mutyiknak”, nincs szükségünk alkukra. Elképzelhetőnek tartjuk a közeljövőben újabb – pénzügyi, szervezeti, jogi – átvilágításokra lesz szükség, ezek eredménye nem lehet titkos.

8. Valódi szurkolói koordinátorokat

A szurkolók – elsősorban a B-közép, azaz a szervezett csoportok – joggal várhatják el, hogy fanatizmusuk, elsöprő támogatásuk révén bizonyos egyéni jogokkal legyenek felvértezve, meg legyen a klub kompetens vezetésével az a kapcsolatuk, amely révén a szervezett szurkolás, a szervezett szurkolók kiszolgálása a legegyszerűbben megvalósítható, és amely révén a leghatékonyabban tudnak kommunikálni a vezetéssel és természetesen szurkolótársaikkal. Így szükségesnek tartjuk, hogy a szervezett csoportok által delegált valódi szurkolói koordinátorok legyenek, és nem pedig bűnözők foglalkoztatásának egy módja legyen ez a funkció.

9. A fradizmus közös értékünk, azt senki nem sajátíthatja ki.

Sem vezető, sem szurkoló nem jogosult a Fradi értékeit és elveit elfogadó egyének kizárására a Fradi-családból. Nincs joga senkinek, hogy bármely fradistát bármely módon – pl. vénaszkenner által – diszkrimináljon.

10. Saját nevelésű játékosokat. Valós közép- és hosszútávú sportágfejlesztési stratégiát utánpótlásunk feltámasztására.

Ezen a területen számos előremutató lépés történt, elegendő csak említeni a népligeti edzőközpont rendbetételét, az infrastruktúra mellett azonban szellemiekben is létfontosságú az építkezés. Számos lépést meg lehetne, meg kell tenni, így például szükségesnek tartjuk, hogy legyen kárpát-medencei utánpótlás megfigyelőhálózatunk, és olyan társklubok és iskolák minél nagyobb számban, ahol az FTC támogatása, iránymutatása és felügyelete mellett képezik az utánpótlást a különböző szakosztályaink számára. Szükséges lenne az adott sportágak legmodernebb és legjobb gyakorlata szerinti, az egységes “Fradi-stílus” és edzésmódszerek alkalmazása révén megvalósuló utánpótlásképzés.

11. A kitiltások felfüggesztését.

Mindaddig, amíg nincs világos szabály- és szankciórendszer kialakítva (lásd. szurkolói etikai kódex és szurkolóbarát pályarendszabályok), addig a nem erőszakos cselekmények alapján kirótt kitiltásoknak nincs helye és indoka.

12. A Fradi-család újraegyesítését

A Fradi-család egysége mindannyiunk közös érdeke, azt szétszakítani, bármely eszközzel a szurkolókat megosztani nem szabad. A jelenlegi helyzet méltatlan és sürgős megoldásra vár.

Bárki, aki a fentiekkel egyetért, és szeretne csatlakozni hozzánk az megteheti.

Kérjük, jelezz emailben az info@ckozep.hu címünkre, vagy a Facebook oldalunkon privát üzenetben.