Közlemény az FTC Baráti Körbe történő beléptetések kapcsán

A Ferenczvárosi C-közép szurkolói közössége a rendelkezésre álló információk alapján a következő tájékoztatást adja az FTC Baráti Körbe történő belépések kapcsán:

A Ferenczvárosi C-közép szurkolói közösségének tagjai közül az elmúlt másfél évben sokan vagy beléptek és taggá váltak, vagy már korábban tagok voltak az FTC Baráti Körében. Tettük ezt azért, mert elfogadtuk a Baráti Kör Alapszabályát és mélyen egyetértettünk a Baráti Kör céljaival, nem utolsósorban pedig azért, mert a jelenleg hatályos szabályozás szerint a Ferencvárosi Torna Club, mint egyesület rendes tagja csak az lehet, aki rendelkezik legalább két éves Baráti Kör tagsággal. A Ferencvárosi Torna Clubnál kialakítandó széleskörű tagsági rendszer elsődleges és legfontosabb célunk.

2016. februári, a ferencvárosi szervezett csoportok (SZSZJN) által bonyolított “szurkolói ankéton” a csoportok vezetői szintén amellett foglaltak állást, hogy a fradista szurkolók lehetőségeikhez mérten lépjenek be az FTC Baráti Körbe. Ennek hatására ekkor rövid időn belül több, mint 200 szurkolótársunk döntött úgy, hogy elfogadja a Baráti Kör Alapszabályát és céljait. A belépési nyilatkozatokat kitöltve, azokat leadva, a tagdíjat megfizetve tették mindezt.

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy menet közben, a belépési nyilatkozatok leadását követően a Baráti Kör elnöksége – információink szerint külső nyomás és különböző rágalmak, prekoncepciók hatására – a 2016. március ötödiki küldöttközgyűlésén, melyet amúgy meglátásunk szerint nem az akkor hatályos Alapszabály vonatkozó rendelkezésének megfelelően hívtak össze – a tagok nem kaptak írásos meghívót – úgy döntött, hogy jelentősen megszigorítja a belépési szabályokat.

Az elmúlt napokban több szurkolótársunktól azt az információt kaptuk, hogy a Baráti Kör elnöksége feltehetően a már említett “külső nyomás” hatására a korábban, azaz a küldöttközgyűlés előtt belépni szándékozó fradisták többségét írásos indoklás nélkül, mindössze a befizetett tagdíjak visszautalásával utasítja el. (??)

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy jogászainktól kapott tájékoztatás szerint a belépések elutasítását minden esetben írásban kell megindokolja az FTC Baráti Körének elnöksége. Az írásos indoklás kézhezvételét követően nyílik meg a jogorvoslati lehetőség, de elöljáróban: az írásos indoklás nem hivatkozhat olyan körülményre, amely nincs a belépési nyilatkozat leadásakor hatályos Alapszabályban, azaz például jogszerűen nem lehet az elutasítás oka, hogy a belépési nyilatkozaton szereplő két fő Baráti Kör tag ajánló nem volt jogosult ajánlást tenni, lévén, hogy az akkor hatályos Alapszabályban nem szerepelt ilyen belépési feltétel, az érvényes belépést nem lehetett volna egyébként sem ajánláshoz, sem egyéb, az Alapszabályban nem rögzített további feltételhez kötni.

A fentiek ismeretében minden érintettnek javasoljuk, hogy belépése kapcsán haladéktalanul érdeklődjön a következő emailcímen, kérjen tájékoztatást a belépéséről, annak állásáról, az esetleges elutasítás indokairól:

ftc.barati.kor@gmail.com

Minden olyan fradista szurkolótársunk, aki be kívánt lépni, de valamely, általa nem elfogadható okból kifolyólag elutasították, forduljon hozzánk bizalommal (info@ckozep.hu), és ezt követően tájékoztatjuk a jogorvoslati lehetőségekről.