Rendes tagság I. (FC Barcelona)

 

Elsőként az FC Barcelona kerül terítékre, aztán következik majd terveink szerint az Eintracht Frankfurt, illetve a Rapid Wien, és még mások is… (Minden olyan észrevételt, tapasztalatot örömmel veszünk, amely témába vág, ezek jöhetnek emailben, kommentben)

FC Barcelona

Joan Laporta szerint, aki a Barcelona elnöke volt a következőket mondta a klub alapszabálya kapcsán:

“A Klub alapszabálya a FC Barcelona sarokköve, amelyre az egész klub épül. Ez határozza meg a jogi felépítést, a képviselet alapjait, a részvételt a klub működésében, és megszabja a menedzsment napi szintű tevékenységét, felelősségét. Az FC Barcelona “més que un club”, azaz több, mint egy klub.”

Az FC Barcelona alapszabályából idézünk, és ahol szükségesnek tartottuk hozzáadtuk megjegyzésünket, magyarázatunkat:

1. §

FUTBOL CLUB BARCELONA magánszemélyek tulajdonában álló non-profit katalán sportegyesület, mint jogi személy 1899. november 29-én alapították.

….

9. §

Az FC Barcelona tagjai, akik csak természetes személyek lehetnek a következők szerint:

a) Gyermekek (Alevins), 5 éves kor alatt

b) Ifjak (Infantils) 6 és 14 éves kor között

c) Felnőttek (Séniors) 15 éves kortól

d) Veteránok (D’Edat) 65 éves kortól, ha legalább 40 évig tag volt előtte

10. §

A tagok jogai, mely jogok személyesen  gyakorolhatók és nem átruházhatók a következők:

10.1 Delegálható (azaz bármely tag választható), ha a 21-es paragrafusban foglaltakat teljesíti

10.2 Választhat és tisztséget viselhet az Igazgatótanácsban, vagy bármely egyéb az egyesület által működtetett szervben (ha teljesíti a 37, 38 paragrafusokat, és a releváns törvényi szabályozásnak megfelel, pl szakképzettség)

10.3 Részt vehet a sport tevékenységekben, társadalmi, rekreációs, kulturális vagy tudományos tevékenységekben, melyet a Klub szervez a tagok részére

10.4 Részvétel a Klub által szervezett sporteseményeken, egy tag egy helyet jogosult fenntartani az egyes Klub által működtetett sportlétesítményben…

10.5 Jogosult tájékoztatást kapni egyénileg a tagságát érintő, vagy a Klubhoz való viszonyát érintő kérdésben

10.6 Személyes adatait -tagsághoz kapcsolódó és megadott adatokat- a Klub jóhiszeműen és bizalommal köteles kezelni, nem adhatja ki harmadik Félnek.

……

12. §

A rendes tagság megszerzése

A rendes tagsági jogviszony létrehozása az Igazgatótanács feladata, az IT-nek jogában áll átmenetileg felső korlátot szabni a tagok számának, vagy bármely egyéb általános feltételt támasztani.

A belépés jelentkezés által történik, a belépni szándékozó által közvetlenül vagy kiskorúsága esetén gondviselője közreműködésével.

A belépés az erre célra rendelni használt formanyomtatvány kitöltésével történik, mely formanyomtatvány tartalmazza a szükséges személyes adatokat, nyilatkozatot a Klub alapszabályának elfogadásáról, és igazolást a tagdíj megfizetéséről.

…..